le thi thoa hỏi:
toán lớp 4 giúp em với ạ

Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau?

Thảo luận:

Astro Duyên trả lời:

123 234 345 456 là hết nhé!
Do t chỉ xét số abc vs a==b==c mà có 3 chữ số nên có 9 trg hợp, mà 100<543+abc<1000 nên ta loại bớt đi trong cái trg hợp 111, 222, ... , 999.

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap