Dun Dun hỏi:
Sự tương giao

1.Cho hàm số y= (2x+1)/(x+2) .Chứng minh rằng đường thẳng d: y= -x +m luôn cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt A,B .tìm m để đoạn AB ngắn nhất.

Thảo luận:

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap