Momohng hỏi:
Sinh học 10
  1. Hay chi ra các mạch axit béo phổ biến trong photphoglyceride và tại sao các mạch axit béo nay co số nguyên tử cacbon khac nhau theo bọi số của 2?
  2. Tại sao nhu cầu của con người về hai loại coenzim NAD+ và FAD+ lại rất ít? 

Thảo luận:

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap