Nguyễn Thị Minh Thanh hỏi:
giúp em giải với mọi người ơi

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa đọ 0xy cho hình chữ nhật ABCD . biết rằng điểm C nằm trên đường thẳng 2x+y+5=0 và A(-4;8). Gọi M là điểm đối xứng của B qua C , N(5;-4) là hình chiếu vuông góc của B trên DC. Tìm tọa độ các đỉnh B và C

Thảo luận:

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap