Trịnh Hồng Ngọc hỏi:
Giúp e vs

Cho pt x^2 +1 = 1/(x-1).Tìm tập xác định của x để phương trình xác định 

 

Thảo luận:

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap