nguyễn thị tuyến hỏi:
chuyển động cơ

Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ. Nó đến B sau 2 giờ chuyển động và sau 3 giờ nữa nó đến C. Xác định những thời điểm mà xe ở A, B và C trong những điều kiện sau:

  1. Chọn gốc thời gian là lúc 0h.
  2. Chọn gốc thời gian là lúc 6h.

Thảo luận:

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap