NGUYỄN PHI LONG hỏi:
Bài tập Công nghệ thông tin

Cho dãy địa chỉ IP sau:

 1. 172.16.1.10 / 16
 2. 172.16.96.10 / 17
 3. 172.16.166.10 / 18
 4. 172.16.199.10 / 18
 5. 172.16.222.10 /16
 • Yêu cầu:
  • Anh/chị hãy trình bày cách xác định các máy trong dãy địa chỉ IP trên, những máy nào làm việc được với nhau?
  • Với địa chỉ IP mục (d), anh/chị hãy xác định các giá trị: NetID, Broadcast?
  • Giả sử ta cần một máy Server để quản lý tất cả các máy tính trên, anh/chị hãy xác định xem có thể tìm được một địa chỉ IP thoả mãn yêu cầu làm việc được với tất cả các địa chỉ IP trên không? Nếu có hãy chỉ ra địa chỉ IP này và giải thích cách thức mà địa chỉ đó thoả mãn yêu cầu trên.

Thảo luận:

Bạn hãy đăng nhập để thảo luận bài tập!
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap