Bài tập môn Toán Lớp 12
Gần 30 mã đề thi thử THPT quốc gia lần 1 môn toán trường THPT Trần Phú Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017 có 28 mã đề khác nhau. Mỗi mã đề có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Các bạn xem trực tuyến 3 trong 112 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé....
Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm môn toán 12 của các trường trong cả nước năm 2017 là tài liệu tổng hợp các bài kiểm tra học kì 1, học kì 2, đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 của các trường THPT trong cả nước. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 262 trang của tài liệu, mời các bạn tài đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Giải nhanh trắc nghiệm toán THPT quốc gia 2017 Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm như: ứng dụng đạo hàm, Lũy thừa - mũ - logarit, nguyên hàm tích phân ứng dụng, số phức... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 448 trang của tài lệu mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Tuyển tập 320 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề nguyên hàm tích phân là tổng hợp bài tập trắc nghiệm về nguyên hàm tích phân. Các vấn đề liên quan như: tính giá trị nguyên hàm, tính nguyên hàm, tính tích phân... Các bạn xem trực tuyến 3 trong 36 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Đề kiểm tra định kỳ môn toán 12 phục vụ cho ôn thi THPT quốc gia 2017 Sở GD-ĐT Hồ Chí Minh có 50 câu hỏi trắc nghiệm thời gian làm bài 90 phút. Các vấn đề liên quan như: tìm khoảng nghịch biến của hàm số, tìm hàm số đồng biến trên tập xác định... các bạn xem trực tuyến 12 trong 7 trang của đề thi mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé....
Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm tích phân hàm phân thức toán lớp 12 là tài liệu giải các bài toán tích phân hàm phân thức trong chuyên đề nguyên hàm tích phân. Các vấn đề như: tích phân của một hàm phân thực dạng đa thức trên bậc nhất, bậc hai... Các bạn xem trực tuyến 2 trong 16 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Bài giải câu 50 đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 đưa ra nhiều cách giải của bài toán trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xét các điểm A, B, C, D với điều kiện cho trước. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 5 trang của bài toán này, mời các bạn tài đầy đủ về tham khảo nhé. ...
Tuyển tập những bài tập trắc nghiệm toán 12 về chuyên đề mũ logarit với tư duy giải nhanh dưới 10s là tài liệu trắc nghiệm giải nhanh về các vấn đề tập xác định, đạo hàm, tính giá trị biểu thức... của hàm mũ, logarit. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 35 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé....
Tuyển chọn đề thi kiểm tra trắc nghiệm toán lớp 12 của các trường trong cả nước năm 2017 là tài liệu gồm các đề kiểm tra học kì I của các trường trên cả nước như: trường THPT Minh Hà, trường THPT Xuân Trường, trường THPT Phạm Văn Đồng... Các bạn xem 3 trong 159 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Tuyển chọn Bài tập trắc nghiệm về chuyên đề Toán ứng dụng dành cho các bạn ôn thi THPT quốc gia 2017 là tài liệu tổng hợp các bài toán ứng dụng như: Khối gạch hình lập phương, lại suất tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng, chuyển động thẳng......
Khảo sát môn toán lớp 12 lần 1 trường THPT chuyên Hạ Long năm học 2016 - 2017. là đề thi có 50 câu thi trong 90 phút. Các vẫn đề trong đề thi gồm: Khẳng định sai cho hàm số hàm logarit, Tìm hàm số, Tìm khẳng định đúng cho hàm số bậc nhất trên bậc hai....
Đề thi kiểm tra kiến thức môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên là đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm thi trong 90 phút. Kiến thức của đề thi như: đồ thị không cớ tiện cận ngang, tính đạo hàm, không gian hệ tọa độ... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 5 trang của đề thi, mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé. ...
 
Học tiếng anh qua truyện ngắn:
loading...
 
Thư viện bài tập © 2014 -2016 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap