Bài tập môn Toán Lớp 10
Tuyển tập 5 đề thi trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 - 2017 là tài liệu gồm 51 câu trắc nghiệm đề số 1, 50 câu trắc nghiệm đề số 2, 50 câu trắc nghiệm đề số 3, 50 câu trắc nghiệm đề số 4, 50 câu trắc nghiệm đề số 5. Các bạn xem trực tuyến 3 trong 32 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo....
Bộ đề thi Môn toán lớp 10 trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển là bộ đề thi gồm Các đề thi khác nhau như: Đề thi chọn đội tuyển toán lớp 10, 2 đề thi kiểm tra đội tuyển toán lớp 10... Mời các bạn xem trực tuyến 2 trong 8 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu ề tham khảo nhé....
100 câu trắc nghiệm Đại số 10 về mệnh đề tập hợp là tài liệu có 100 bài tập trắc nghiệm. Kiến thức như: Số câu mệnh đề, không phải là mệnh đề ... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 7 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 về mệnh đề và tập hợp là tài liệu có 37 bài tập trắc nghiệm kèm theo đáp án. Kiến thức như: tìm tập hợp rỗng, mệnh đề nào đúng... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 4 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Sử dụng máy tính casio FX - 570VN Plus trong chương trình Toán lớp 10 là tài liệu giúp các bạn sử dụng tốt máy tính trong việc việc tính toán các bài toán lớp 10. Các vấn đề như: mệnh đề tập hợp, hàm số... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 26 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 10 là đề thi gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án. Các vấn đề như: tập xác định của hàm số, phương trình chứa tham số, khẳng định đúng... Đề thi có 3 trang, mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé....
Kiểm tra một tiết môn hình học lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đăk Lăk năm học 2016 - 2017 là tài liệu kiểm tra một tiết theo 4 mã đề khác nhau kèm theo đáp án. Kiến thức của đề thi như: Xác định tọa độ trung điểm của đoạn thẳng trong mặt phẳng, Độ dài các vecto... Các bạn xem 2 trong 8 trang của tài liệu, Mời các bạn tải đầy đủ tài iệu về tham khảo nhé....
Trắc nghiệm chuyên đề Đồ thị Hàm số bậc nhất và bậc hai môn Toán lớp 10 là tài liệu gồm có 40 bài tập trắc nghiệm đồ thị hàm bậc nhất và 70 bài tập trắc nghiệm đồ thị hàm bậc hai. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trong 9 trang của tài liệu, các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo miễn phí nhé....
Đề kiểm tra chất lượng môn toán lớp 10 trường Quảng Xương 4 Thanh Hóa có 50 câu trắc nghiệm trong thời gian làm bài 90 phút. Kiến thức như: đường thẳng, hình vuông, giao điểm của parabol và đường thẳng.... các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 4 trang của đề thi, mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé. ...
Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 - 2017 là tài liệu có 207 bài tập trắc nghiệm và 35 bài tập tự luận của hôm toán lớp 10. Các chuyên đề như: Mệnh đề tập hợp, Hàm số bậc nhất - Hàm số bậc hai, phương trình - hệ phương trình... Các bạn có thể xem trực tuyên 3 trong 23 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Trao đổi một số kinh nghiệm khi giải hệ phương trình là tài liệu giúp chúng ta luyện tốt cách giải hệ phương trình. Một số phương pháp được đê cập trong tài liệu như: Từ một phương trình rứt một ẩn theo ẩn còn lại, biến đổi phương trình về tích, đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình quen thuộc... Các bạn có thể xem trực tuyên 3 trong tổng số 21 trang của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo miễn phí nhé....
Một số phương pháp xử lý phương trình sau khi khai trục căn là tài liệu giúp các bạn học sinh cách nhẩm nghiệm triệt để bằng máy tính và mong muốn tìm thêm kinh nghiệm trong việc xử lý phương trình còn lại sau khi trục căn. Các bạn học sinh có thể xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 11 trang của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo miễn phí nhé....
 
Học tiếng anh qua truyện ngắn:
loading...
 
Thư viện bài tập © 2014 -2016 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap