Bài tập môn Sinh học Lớp 11
Đây là tài liệu tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 có đáp án. Tài liệu gồm nhiều đề thi của các tỉnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Vĩnh Phúc... Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo...
Đây là 520 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 11 có đáp án. Các vấn đề như: Chuyển hóa vật chất và năng lượng; Cảm ứng; Sinh trưởng và phát triển;Sinh sản. tài liệu có 111 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Tổng hợp đề đề xuất của tất cả các trường ở trại hè Hùng Vương năm 2018, môn Sinh học lớp 11. Mời các thầy cô tham khảo!...
Gửi các thầy/cô và các em học sinh tổng hợp đề đề xuất trại hè Hùng Vương môn Sinh học năm 2018. Bao gồm đầy đủ đề và hướng dẫn giải, định dạng file word...
Tài liệu bao gồm tất cả đề chính thức thi ngày 14/4/2018 và 23 đề đề xuất của tất cả các trường tham gia gồm: trường Bắc Giang, Bắc Ninh, Biên Hòa Hà Nam, Chu Văn An Hà Nội, Hạ Long Quảng Ninh, Hùng Vương Phú Thọ, Hưng Yên, Lào Cai, Lương Văn Tụy Ninh Binh, Nguyễn Tất Thành Yên Bái, Nguyễn Trãi Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên, Trần Phú Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, ĐH Sự Phạm, Lê Quý Đôn Bình Định, Lê Quý Đôn Đà Nẵng, Lê Quý Đôn Quảng Trị, Lê Thánh Tông Quảng Nam, Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam, Vùng cao Việt Bắc. Tài liệu có định dạng file word, đã bao gồm đáp án chi tiết....
Hơn 50 câu hỏi trắc nghiệm sinh hoc 11 về cảm ứng ở động vật...
Đây là 520 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 11 có đáp án. Các vấn đề như: chuyển hóa vật chất năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng - phát triển... Tài liệu có 100 trang, mời các bạn tải về để tham khảo....
Đây là 100 câu hỏi Trắc nghiệm môn sinh học lớp 11 từ bài 9 đến 16 có đáp án. Các vấn đề: Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin, Khái niệm pha sáng của quá trình quang hợp, ... Tài liệu có 13 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là 250 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học về chuyển hóa vật chất và năng lượng. Các vấn đề được đề cập tới như: dạng nước tự do, các chất hòa tan, sự đóng mở của khí... Tài liệu có 107 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là tài liệu Hơn 520 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 11. Tài liệu gồm 255 câu hỏi về chuyển hóa vật chất, 105 câu hỏi về cảm ứng, 44 câu hỏi về sinh trưởng phát triển thực vật, 36 câu hỏi về sinh trưởng và phát triển động vật, 82 câu hỏi về sinh sản. Các bạn tài về tham khảo nhé....
Đây là Đề thi khảo sát chất lượng môn sinh học lớp 11 lần 2 năm học 2014-2015 trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh có đáp án, thi trong 90 phút, có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Các vấn đề: Đột biến lệch bội, kiểu gen của hợp tử... Đề thi gồm 5 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
521 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 11 là tài liệu trắc nghiệm về các vấn đè như; Chuyển hóa vật chất và năng lượng, Cảm ứng, Sinh trưởng và phát triển... Tài liệu gồm có 77 trang....
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap