Bài tập môn Lịch sử Lớp 11
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - đề chính thức là đề thi có 7 câu hỏi. Các kiến thức như: quá trình xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam từ năm 1926 đến đầu năm 1930... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên Chu Văn An Hà Nội có 7 câu. Kiến thức của đề thi như: phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương, vai trò của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên Bắc Ninh là đề thi có 7 câu. Một số kiến thức của đề thi như: phong trào chống Pháp, chiếu Cần Vương, Khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỉ XX... Các bạn có thể tải đề thi về tham khảo miễn phí nhé....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Điện Biên. Đề thi gồm 7 câu như sau: Ý nghĩa lịch sử của phong trào chống Pháp của nhân dân ta, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào cuối thế kỉ XIX, phong trào nào được coi là đỉnh cao, hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự xuất hiện của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX ... Các bạn học sinh tải đề thi về tham khảo miễn phí....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang. Đề thi gồm 7 câu, Câu 1: Phân tích đặc điểm phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884, câu 2: Hãy phân tích thái độ của văn thân, sĩ phu và nhân dân đối với chiếu Cần Vương kêu gọi chống Pháp của vua Hàm Nghi, câu 3 : Những điều kiện lịch sử làm nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? Đóng góp của khuynh hướng này đối với lịch sử dân tộc trong thời gian trên... Mời các bạn tải đề thi về miễn phí....
Đề thi chọn HSG môn Lịch sử lớp 11 tỉnh Thái Nguyên năm học 2011 - 2012 có 5 câu 2 câu lịch sử thế giới và 2 câu lịch sử việt nam. Lịch sử thế giới như Cách mạng tháng Mười Nga 1917, Cuộc phản công của quân Đồng minh trong giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai. Lịch sử Việt Nam như: Khởi nghĩa Lam Sơn, hiệp ước giữa triều đình nhà Nguyễn và thực dân Pháp, Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương ở cuối thế kỉ XIX. Các bạn tải tài liệu miễn phí....
 
Học tiếng anh qua truyện ngắn:
loading...
 
Thư viện bài tập © 2014 -2016 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap