Danh sách Tài liệu chuyên đề Dành cho giáo viên
Đây là Xây dựng hệ thống bài tập phức chất. Xây dựng hệ thống bài tập định tính phức chất. xây dựng hệ thống bài tập điịnh lượng phức chất. Tài liệu có 68 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về xây dựng trò chơi học văn cho học sinh lớp 1. Cơ sở lý luận của việc xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1. Thiết kế và tổ chức thực hiện các trò chơi dạy học học phần. Tài liệu có 46 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy học lịch sử lớp 5 theo mô hình Vnen....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về một số phương pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn tập làm văn. Lập nội dung chương trình giảng dạy Tập làm văn dạng bài ” kể ngắn. Lập mạng từ then chốt để dạy tốt phân môn Tập làm văn dạng bài “kể ngắn”. Tài liệu có 8 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh tiểu học. Các biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh là: Biện pháp nhận thức sâu sắc về việc dạy trẻ kĩ năng sống, Biện pháp xác định những kĩ năng sống cơ bản cần dạy trẻ ở lứa tuổi tiểu học... Mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về một số biện pháp rèn học sinh yếu toán lớp 1 tiến bộ. Tình trạng giải pháp đã biết. Nội dung giải pháp công nhận là sáng kiến. khả năng áp dụng của giải pháp. Hiệu quả, lợi ích được dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp. Tài liệu có 13 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 khắc phục lỗi phụ âm đầu trong phân môn chính tả nghe viết. Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nghe, nhớ, vận dụng thực hành đối với phương châm “em nghe - em nhớ - em làm - em hiểu”. Mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 2. Một số giải pháp nhằn rèn luyện kỹ năng nói trong giờ học tiếng việt của học sinh lớp 2 như: phương pháp quan sát, phân tích tổng hợp, thực hành luyện tập. Tài liệu có 23 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về giải toán lớp 5 chuyển động đều có lời văn. Nội dung gồm: đặt vấn đề, khó khăn, giải pháp thực hiện. Tài liệu gồm 8 trang, mời các bạn tải về tham khảo. ...
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về sử dụng lược đồ trong giảng dạy môn địa lý lớp 5. Hệ hống dạy đia lí lớp 5 có 15 bài địa lý Việt Nam và 15 bài địa lý Thế giới. Tài liệu có 8 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giải toán lớp 1 có lời văn. Các biện pháp tiến hành để giải quyết vấn đề là: 1) Nắm bắt nội dung chương trình, Dạy Giải bài toán có lời văn ở lớp 1, 3.Biện pháp khắc sâu loại Bài toán có lời văn. Mời các bạn tải về tham khảo. ...
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về một số phương pháp rèn đọc lớp 1 dành cho học sinh yếu. ...
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap