Tuyển tập 847 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vật lý lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 847 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vật lý lớp 12 là tài liệu tổng hợp toàn bộ chương trình vật lý lớp 12 gồm 847 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết cho 7 chương. Chương 1 là Dao động cơ học có 135 câu hỏi trắc nghiệm. Chương 2 là Sóng cơ học có 97 câu hỏi trắc nghiệm. Chương 3 là Dòng điện xoay chiều có 194 câu hỏi trắc nghiệm. Chương 4 là Sóng điện từ có 65 câu hỏi trắc nghiệm. Chương 5 là Sóng ánh sáng có 144 câu hỏi trắc nghiệm. Chương 6 là Lượng tử ánh sáng có 133 câu hỏi trắc nghiệm. Chương 7 là Vật lý hạt nhân có 78 câu hỏi trắc nghiệm.

Câu 1. Dao động cơ học là 
A. chuyển động tuần hoàn quanh một vị trí cân bằng.  
B. chuyển động lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng.  
C. chuyển động đung đưa nhiều lần quanh vị trí cân bằng. 
D. chuyển động thẳng biến đổi quanh một vị trí cân bằng. 
Câu 2. Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng. 
A. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vật lại trở về vị trí ban đầu. 
B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở  về giá trị ban đầu.
C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. 
D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu. 
Câu 3. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi 
A. lực tác dụng đổi chiều. 
B. lực tác dụng bằng không.
C. lực tác dụng có độ lớn cực đại. 
D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. 

Câu 4. Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi  
A. vật ở vị trí có li độ cực đại.  
B. gia tốc của vật đạt cực đại. 
C. vật ở vị trí có li độ bằng không. 
D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại. là 
Câu 5. Dao động điều hoà là: 
A. chuyển động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau
B. chuyển động của một vật dưới tác dụng của một lực không đổi.
C. hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. 
D. chuyển động có quỹ đạo là hình sin. 
Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hoà: 
A. dao động điều hòa là dao động tuần hoàn. 
B. biên độ của dao động là giá trị cực đại của li độ. 
C. vận tốc biến thiên cùng tần số với li độ. 
D. dao động điều hoà có quỹ đạo là đường hình sin. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap