Tuyển tập 480 bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 480 bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 là tài liều gồm 480 bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh luyện tập tốt môn vật lý 12. Các em xem trực tuyến 5 trang đâu trong tổng số 49 trang, mới các em tải đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé.

 Ngân hàng đề vật lý 12

1. Một vật rắn quay đều xung quanh một trục, một điểm M trưên vật trắn cách trục quay một khoảng r thi có
   A. tốc độ góc ω tỉ lệ thuận với r.
   B. tốc độ góc ω tỉ lệ nghịch với r.
   C. tốc độ dài v tỉ lệ thuận với r.
   D. tốc độ dài v tỉ lệ nghịch với r.

2. Một vật rắn quay quanh dần đều quanh một trục cố định, sau thời gian t kể từ lúc bắt đầu quay thì góc mà vật quay được
   A. tỉ lệ thuận với t.
   B. tỉ lệ thuận với t2.
  C. tỉ lệ thuận với căn bậc hai của t.
  C. tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của t.

3. Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định. Trong các đại lượng sau đại lưuơngj nào không phải là hằng số 
   A. Gia tốc góc.
   B. Vận tốc góc.
   C. Momen quán tính.
   D. Khối lượng.

 4. Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật.  Cácđiểm trên vật rắn (không thuộc trục quay)
   A. quay được những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian.
   B. Ở cùng một thời điểm, có cùng một vận tốc góc.
   C. Ở cùng một thời điểm, có cùng một vận tốc dài.
   D. Ở cùng một thời điểm, không cùng một gia tốc góc.

5. Một vật rắn đang quay chậm dần đều quanh một trục cố định qua vật thì 
   A. vận tốc góc luôn có giá trị âm.
   B. tích vận tốc góc và gia tốc góc là dương.
   C. gia tốc góc luôn có giá trị âm. 
   D. tích vận tốc góc và gia tốc góc là âm

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap