Tổng hợp lý thuyết và bài tập ôn tập môn Vật lý thi THPT năm 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy, cô và các em học sinh tài liệu Tổng hợp lý thuyết và bài tập ôn tập môn Vật lý thi THPT năm 2017, đầy đủ lý thuyết, bài tập vận dụng có đáp án. file word.

CHUYÊN ĐỀ 1:  DAO ĐỘNG CƠ

I/ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

  1. Dao động điều hòa

+ Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

+ Phương trình dao động: x = Acos(wt + j).

+ Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn có đường kính là đoạn thẳng đó.

  1. Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà: Trong phương trình x = Acos(wt + j) thì

Các đại lượng đặc trưng

Ý nghĩa

Đơn vị

A

biên độ dao động; xmax= A >0

m, cm, mm

(wt + j)

pha của dao động tại thời điểm t

Rad; hay độ

j

pha ban đầu của dao động,

rad

w

tần số góc của dao động điều hòa

rad/s.

T

Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện một dao động toàn phần

s ( giây)

F

Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây .

 Hz ( Héc)

Liên hệ giữa w, T và f:

w =  = 2pf;

 

Biên độ A và pha ban đầu j phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu làm cho hệ dao động,

    Tần số góc w (chu kì T, tần số f) chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động.

  1. Mối liên hệ giữa li độ , vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà:

Đại lượng

Biểu thức

So sánh,  liên hệ

Ly độ

x = Acos(wt + j): là nghiệm của phương trình :

x’’ + w2x = 0 là phương trình động lực học của dao động điều hòa.

 xmax = A

Li độ của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng trễ pha hơn  so với với vận tốc.

Vận tốc

v = x' = - wAsin(wt + j)

v= wAcos(wt + j + )

-Vị trí biên (x = ± A), v = 0.

-Vị trí cân bằng (x = 0), |v| = vmax = wA.

Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn  so với với li độ.

 

 

Gia tốc

a = v' = x’’ = - w2Acos(wt + j)

a= - w2x.

Véc tơ gia tốc của vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng, có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

- Ở biên (x = ± A), gia tốc có độ lớn cực đại:

           amax = w2A.

- Ở vị trí cân bằng (x = 0), gia tốc bằng 0.

Gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ (sớm pha  so với vận tốc).

 

Lực kéo về

 

F  = - kx

Lực tác dụng lên vật dao động điều hòa :luôn hướng về vị trí cân bằng, gọi là lực kéo về (hồi phục).

Fmax = Ka

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap