Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa - số 5  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu số 5 của Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa gồm tổng số 50 bài tập theo dạng trắc nghiệm. Các bài tập có liên quan tới tính Pha ban đầu , Biên độ dao động của vật, động năng thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 5 trang của tài liệu.
Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa - số 5
 
Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động: x=4cos(πt+π/12)(cm)x=4cos(πt+π/12)(cm). Vào một lúc nào đó vật qua li độ x = 3 cm và đi theo chiều dương thì sau đó 1/3 s vật qua li độ
A. 3,79 cm.
B. -2,45 cm.
C. -0,79 cm.
D. 1,43 cm.
 
Câu 2: Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5 s, quãng đường vật đi được trong 2 s là 32 cm. Tại thời điểm t = 1,5 s vật đi qua vị trí có li độ x=23cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. x=4cos(2πt-5π/6)(cm).
B. x=8cos(πt+π/6)(cm).
C. x=8cos(πt-π/3)(cm).
D. x=4cos(2πt+5π/6)(cm).
 
Câu 3: Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 8π cm/s, gia tốc cực đại của vật bằng 1,6 m/s2. Chu kì và biên độ dao động là
A. 2 s và 2 cm.
B. 2 s và 4 cm.
C. 2 s và 8 cm.
D. 1 s và 4 cm.
 
Câu 4:Vật dao động điều hoà có phương trình 5cos(2πt+π/3)(cm). Vận tốc của vật khi qua li độ x = 3 cm là
A. 25,12 cm/s.
B. ±12,25cm/s.
C. 12,56 cm/s.
D. ±512,56cm/s.
 
Câu 5:Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 4cos(6πt+π/3). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm ban đầu, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = 3 cm bao nhiêu lần?
A. 5 lần.
B. 7 lần.
C. 6 lần.
D. 4 lần.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap