Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa - số 4  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu số 4 của Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa gồm tổng số 40 bài tập theo dạng trắc nghiệm. Các bài tập có liên quan tới tính Pha ban đầu , Biên độ dao động của vật, động năng thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 5 trang của tài liệu.

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa - số 4

Câu 1: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(5πt+π/3) (cm). Biết ở thời điểm t có li độ là 3 cm. Li độ dao động ở thời điểm sau đó 1/30 (s) là
A. 4,6 cm hoặc 0,6 cm.
B. 0,6 cm.
C. 4,6 cm.
D. -3 cm.

Câu 2: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5 s, quãng đường vật đi được trong 2 s là 32 cm. Gốc thời gian được chọn lúc vật qua li độ x=23 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. 8cosπt+π3 cm.
B. 4cos2πt-π3 cm
.C. 8cos2πt-π6 cm.
D. 4cosπt+π6 cm.

Câu 3: Một vật dao động điều hoà với chu kì T = 2 s, trong 2 s vật đi được quãng đường 40 cm. Khi t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. x = 10sin(πt -π/2) (cm).
B. x = 20cos(πt +π) (cm).
C. x = 10cos(2πt +π/2) (cm).
D. x = 10cos(πt -π/2) (cm).

Câu 4: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos4πt+π8(cm). Biết ở thời điểm t có li độ là -8 cm. Li độ dao động ở thời điểm sau đó 13 (s) là
A. -4 cm.
B. 8 cm.
C. 4 cm.
D. -8 cm.

Câu 5: Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Biên độ dao động của vật là
A. 2,5 cm.
B. 10 cm.
C. 5 cm.
D. 12,5 cm

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap