Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa - số 3  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu số 3 của Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa gồm tổng số 50 bài tập theo dạng trắc nghiệm. Các bài tập có liên quan tới tính Pha ban đầu , Biên độ dao động của vật, động năng thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 5 trang của tài liệu.

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa - số 3

Câu 1: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T.  Xét trong cùng một khoảng thời gian 2T/3, tốc độ trung bình nhỏ nhất mà vật đạt được bằng
A. A(4-3)2T.
B. 3A(4-3)T.
C. A(4-3)T.
D. 3A(4-3)2T.

Câu 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt+2π/3)  (cm).  Quãng đường vật đi được sau thời gian 2,4 s kể từ thời điểm ban đầu bằng
A. 40 cm.
B. 49,7 cm.
C. 45 cm.
D. 47,9 cm.

Câu 3: Cho chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 0,05.cos(4t  + π/6)  (m). Vận tốc trung bình của chất điểm khi chuyển động từ vị trí biên âm về vị trí biên dương bằng
A. -40 cm/s.
B. +20 cm/s.
C. +40 cm/s.
D. -20 cm/s.

Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc không vượt quá 5π cm/s là T/3. Tần số dao động của vật là
A. 1/23Hz.
B. 0,5 Hz.
C. 3/1Hz.
D. 4 Hz.

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Tốc độ chuyển động trung bình của chất điểm trong một chu kì là
A. 2πωA.
B. ωA.
C. ωA2π.
D. π2ωA.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap