Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa - số 2  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu số 2 của Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa gồm tổng số 56 bài tập theo dạng trắc nghiệm. Các bài tập có liên quan tới tính Pha ban đầu , Biên độ dao động của vật, động năng thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 5 trang của tài liệu.

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa - số 2

Câu 1: Phương trình dao động của vật có dạng x=-Asin(ωt). Pha ban đầu của dao động là
A. 0.
B. π/2.
C.π.
D. -π/2.

Câu 2: Phương trình dao động của vật có dạng x = Asinπt + Acosπt.Biên độ dao động của vật là
A. A/2.
B. A.
C. A2.
D. A3.

Câu 3: Một vật dao động điều hoà theo thời gian có phương trình x = Acos2(ωt+π/3) thì động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc
A. ω'= 2ω.
B. ω'= ω.
C. ω'= 4ω.
D. ω'=0,5ω.

Câu 4: Động năng của một vật dao động điều hoà: Eđ= E0sin2(ωt). Giá trị lớn nhất của thế năng là
A.E02.
B. E0/2E0/2.
C. E0.
D. 2E0.

Câu 5: Chọn kết luận đúng. Năng lượng dao động của một vật dao động điều hòa:
A. Giảm 4/9 lần khi tần số tăng 3 lần và biên độ giảm 9 lần.
B. Giảm 4 lần khi biên độ giảm 2 lần và tần số tăng 2 lần.
C. Giảm 25/9 lần khi tần số dao động tăng 3 lần và biên độ dao động giảm 3 lần.
D. Tăng 16 lần khi biên độ tăng 2 lần và tần số tăng 2 lầ

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap