Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa - số 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu số 1 của Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa gồm tổng số 52 bài tập theo dạng trắc nghiệm. Các bài tập có liên quan tới tính biên độ, tần số góc, li độ, vận tốc gia tốc... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 5 trang của tài liệu.

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về dao động điều hòa - số 1

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm là x1= 3 cm và v1= -603cm/s. tại thời điểm t2 có li độ x2= 32cm và v2= 602cm/s. Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng
A. 6 cm; 12 rad/s.
B. 6 cm; 20 rad/s.
C. 12 cm; 20 rad/s.
D. 12 cm; 10 rad/s.

Câu 2: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hoà là v = 120cos20t (cm/s), với t đo bằng giây. Vào thời điểm t = T/6 (T là chu kì dao động) thì vật có li độ là
A. 3 cm.
B. -3 cm.
C. -33cm.
D. 33cm.

Câu  3: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3 cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.
A. v = 0,16 cm/s; a = 48 cm/s2.
B. v = 16 m/s; a = 48 cm/s2.
C. v = 0,16 m/s; a = 48 cm/s2.
D. v = 0,16 m/s; a = 0,48 cm/s2.

Câu 4: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:
A. Vận tốc luôn trễ pha π/2 so với gia tốc.
B. Gia tốc sớm pha góc π so với li độ.
C. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau.
D. Vận tốc luôn sớm pha π/2 so với li độ.

Câu 5: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có dạng là
A. đường parabol.
B. đường tròn.
C. đường elip.
D. đường hypebol

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap