Hơn 100 bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 về con lắc lò xo, có đáp án - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

6 dạng bài tập về con lắc lò xo là: Xác định chu kỳ - tần số, năng lượng dao động của con lắc lò xo, xác định lực cực đại - cực tiểu, chiều dài của con lắc dao đông, các bài toán khác và các bài tập nâng cao. Với tổng cộng hơn 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, mời các bạn tham khảo

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Con lắc lò xo gồm vật m và lò xo k dao động điều hòa, khi mắc thêm vào vật m một vật khác có khối lượng gấp 3 lần vật m thì chu kì dao động của chúng

a) tăng lên 3 lần

b) giảm đi 3 lần

c) tăng lên 2 lần                      

d) giảm đi 2 lần

Câu 2. Khi treo vật m vào lò xo k thì lò xo giãn ra 2,5cm, kích thích cho m dao động. Chu kì dao động tự do của vật là

a) 1s.

b) 0,5s.                          

c) 0,32s.                      

d) 0,28s.

Câu 3. Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng. Vật có khối lượng m=0,2kg. Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động. Tính độ cứng của lò xo.

a) 60(N/m)

b) 40(N/m)

c) 50(N/m)                  

d) 55(N/m)

Câu 4. Hai lò xo có chiều dài bằng nhau độ cứng tương ứng là k1, k2. Khi mắc vật m vào một lò xo k1, thì vật m dao động với chu kì T1 = 0,6s. Khi mắc vật m vào lò xo k2, thì vật m dao động với chu kì T2 = 0,8s. Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 song song với k2 thì chu kì dao động của m là.

a) 0,48s

b) 0,7s                        

c) 1,00s                                     

d) 1,4s         

Câu 5. Khi gắn vật có khối lượng m1 = 4kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao động với chu kì T1 =1s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên nó dao động với khu kì T2 =0,5s.Khối lượng m2 bằng bao nhiêu?

a) 0,5kg

b) 2 kg

c) 1 kg                        

d) 3 kg

Câu 6. Một lò xo có độ cứng k mắc với vật nặng m1 có chu kì dao động T1 = 1,8s. Nếu mắc lò xo đó với vật nặng m2 thì chu kì dao động là T2 = 2,4s. Tìm chu kì dao động khi ghép m1 và m2 với lò xo nói trên :

a) 2,5s

b) 2,8s

c) 3,6s                         

d) 3,0s

Câu 7. Hai lò xo có chiều dài bằng nhau độ cứng tương ứng là k1, k2. Khi mắc vật m vào một lò xo k1, thì vật m dao động với chu kì T1 = 0,6s. Khi mắc vật m vào lò xo k2, thì vật m dao động với chu kì T2 = 0,8s. Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 ghép nối tiếp k2 thì chu kì dao động của m là

a) 0,48s

b) 1,0s

c) 2,8s                         

d) 4,0s

Câu 8. Lần lượt treo hai vật m1 và m2 vào một lò xo có độ cứng k = 40N/m và kích thích chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian nhất định, m1 thực hiện 20 dao động và m2 thực hiện 10 dao động. Nếu treo cả hai vật vào lò xo thì chu kì dao động của hệ bằng p/2(s). Khối lượng m1 và m2 lần lượt bằng bao nhiêu

a) 0,5kg ; 1kg

b) 0,5kg ; 2kg            

c) 1kg ; 1kg                 

d) 1kg ; 2kg

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap