Giải nhanh trắc nghiệm vật lý 12 nhờ máy tính Casio fx 570ES Plus

Giải nhanh trắc nghiệm vật lý 12 nhờ máy tính Casio fx 570ES Plus là tài liệu được đề cập đến các vấn đề như: Ứng dụng của số phức trong bài toán vật lý, Giải bài tập giao thoa sóng, tìm giá trị tức thời của hàm điều hòa... Các bạn có thể xem 3 trong 42 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo miễn phí nhé.
Xem video vừa học vừa ủng hộ ban quản trị nhé các bạn! Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Bài giảng Giải tích lớp 12:
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Nội dung:

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 NHỜ MÁY TÍNH:
CASIO Fx–570ES & Fx-570ES Plus; VINACAL Fx-570ES Plus


PHẦN I: ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG BÀI TOÁN VẬT LÝ
- Dùng số phức trong bài toán viết phương trình dao động điều hòa
- Dùng số phức trong phép tổng hợp các hàm điều hoà .
- Dùng số phức trong các bài toán điện xoay chiều.

I. KHÁI NIỆM VỀ SỐ PHỨC:
1- Số phức x là số có dạng x =a+bi
a là phần thực: Re x = a; b là phần ảo: Im x = b, i đơn vị ảo: i2=-1
2- Biểu diễn số phức x =a+bi trên mặt phẳng phức:
OM= r: mođun của số phức, r=a2+b2. φ : acgumen của số phức,
tanφ=ba=Im xRe x
3- Dạng lƣợng giác của số phức:
Theo công thức Ơle: x=a+bi=r(cosφ+isinφ)=r.eiφ=Aφ * a=rcosφ* b=rsinφ
4- Biểu diễn một hàm điều hoà dƣới dạng số phức:
Hàm điều hòa x=Acos(ωt+φ) biểu diễn vectơ quay tại t = 0: x=Acos(ωt+φ)
Ta thấy: a = Acosφ, b = Asinφ=> tại t = 0 ,biểu diễn x bởi: x=a+bi=A(cosφ+isinφ)=A.eiφ
Vậy một hàm điều hòa (xét tại t = 0) có thể viết dƣới các dạng số phức như sau:
x=Acos(ωt+φ)     t=o     x =A.eiφ =a+bi= A(cosφ+isinφ)=Aφ 
Với : a=Acosφ, b=Bsinφ, A=a2+b2tanφ=ba
II–VIÊT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA:
1- Cơ sở lý thuyết: x=Acos(ωt+φ)v=-ωAsin(ωt+φ)   t=0   x(0)=Acosφv(0)=-ωAsinφx(0)=Acosφ=a-v(0)ω=Asinφ=b

Vậy: x=Acos(ωt+φ)     t=o     x =a+bi, a=x(0)b=-v(0)ω

 
Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Học tiếng anh qua truyện ngắn:
loading...
 
Thư viện bài tập © 2014 -2016 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap