Đề thi thử THPT mức độ trung bình số 02 của thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật lí  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử mức độ trung bình số 02 của thầy Đỗ Ngọc Hà biên soạn, dành cho các bạn đặt mục tiêu dành 8,5 đến 9 điểm trong kì thi THPT Quốc gia. Đề gồm 6 trang, các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu, hãy tải về để xem đầy đủ. Bấm vào liên kết "Hướng dẫn giải" để xem đáp án,đáp án cũng nên tải về để tham khảo đầy đủ.

ĐỀ LUYỆN THI 2016
Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí 
Thầy ĐỖ NGỌC HÀ CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016
Môn thi: VẬT LÍ
MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH 02 Thời gian làm bài: 90 phút.
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 m/s; 1 u = 931,5 MeV/c ; số N = 6,02.10 nguyên tử/mol.
Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và điện trở R. Biết M nằm giữa cuộn dây và tụ điện. N nằm giữa tụ điện và điện trở. Tần số dòng điện f = 50 Hz, cuộn dây cảm thuần có L = H. Biết u trễ pha 90 so với u và u trễ pha 135 so với u .
Điện trở R có giá trị:
A. 120Ω B. 100Ω C. 300Ω D. 150Ω
Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe sáng cách màn quan sát 1,375m thì tại điểm M trên màn quan sát được vân sáng bậc 5. Để quan sát được vân tối thứ 6 tại điểm M nói trên thì phải tịnh tiến màn theo phương vuông góc với nó một đoạn
A. 0,125 m. B. 0,25 m. C. 0,2 m. D. 0,115 m.
Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, chu kì 4 s. Tại thời điểm t, vật có li độ 6 cm.
Cho các phát biểu sau về dao động điều hòa này
(a) Tại thời điểm t, vật có tốc độ 4π cm/s
(b) Sau 1 s tính từ thời điểm t, vật cách vị trí cân bằng 8 cm.
(c) Sau 6 s tính từ thời điểm t, vật có li độ 6 cm.
(d) Sau 9 s tính từ thời điểm t, vật có vận tốc 3π cm/s.
(e) Sau 10 s tính từ thời điểm t, vật có gia tốc 15 cm/s .
(f) Sau 15 s tính từ thời điểm t, vật có vận tốc - 3π cm/s.
Số phát biểu đúng là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4: Một sóng cơ truyền dọc trên Ox với phương trình u = cos(20πt - πx) cm, x tính bằng m, t tính
bằng s. Cho các phát biểu về sóng này như sau:
(a) Biên độ sóng là 2 cm.
(b) Tần số sóng là 10 Hz.
(c) Sóng truyền theo chiều dương trục Ox với tốc độ truyền sóng là 20 cm/s.
(d) Tốc độ cực đại các phần tử sóng là 20 cm/s.
(e) Ở thời điểm t = 0,25 s, ở điểm có x = m phần tử sóng có li độ - 0,5 cm và đang rời xa vị trí cân bằng.
Số phát biểu đúng là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 5: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 40, một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm H và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp xoay chiều thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng 160W. Biểu thức điện áp trên tụ điện là
Câu 6: So với hạt nhân Si , hạt nhân Ca có nhiều hơn 
A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn. B. 5nơtrôn và 6 prôtôn.
C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn. D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn
Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Tốc độ trung bình lớn nhất của chất điểm trong thời gian là v.  
Câu 8: Hai điểm M, N nằm trên một phương truyền sóng nằm ngang có vị trí cân bằng cách nhau 8
cm. Sóng truyền theo hướng từ M đến N, là sóng ngang, có biên độ sóng 4 cm, tần số sóng 50 Hz và
tốc độ truyền sóng 6 m/s. Chọn kết luận đúng
A. Khi M ở li độ 2 cm và đang chuyển động về vị trí cân bằng thì khoảng cách MN là 12 cm.
B. Khi M ở biên trên thì N có tốc độ 2π m/s đi lên.
C. Khi N đang ở vị trí cân bằng thì M cách vị trí cân bằng 22 cm.
D. Khoảng cách cực đại MN là 47 cm.
Câu 9: Đặt điện áp u = U cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung và cuộn cảm thuần có độ tự cảm . Nếu nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu tụ điện có biểu thức (V).  
Câu 10: Một sợi đây đàn hồi hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số không đổi. Khi lực
căng của sợi dây là 2,5N thì trên dây có sóng dừng, tăng dần lực căng đến giá trị 3,6N thì thấy xuất
hiện sóng dừng lần tiếp theo. Biết tốc độ truyền sóng trên dây tỉ lệ với căn bậc hai giá trị lực căng của
sợi dây. Lực căng lớn nhất để trên sợi dây xuất hiện sóng dừng là
A. 90N. B. 18N. C. 15N. D. 130N.
Câu 12: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S , S cách nhau 10 cm, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Tần số của các nguồn là f = 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 75 cm/s. Gọi C là điểm trên mặt chất lỏng thỏa mãn CS = CS = 10 cm. Xét các điểm trên đoạn thẳng CS , điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S một đoạn nhỏ nhất bằng
A. 5,72 mm. B. 7,12 mm. C. 6,79 mm. D. 7,28 mm.
Câu 13: Một khung dây hình chữ nhật có kích thước 20cm × 60cm, gồm 200 vòng dây, đặt trong từ
trường đều có B = 0,318 T. Tại thời điểm t = 0, pháp tuyến của khung trùng với hướng đường cảm
ứng từ. Cho khung quay quanh 1 cạnh của nó với tốc độ 120 vòng/phút. Suất điện động cảm ứng xuất
hiện trong khung vào thời điểm t = 5/24(s) có giá trị là
A. 48 V. B. 36V. C. 84V. D. 24V.
Câu 14: Một con lắc gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc có thể dao dộng
trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. Khi vật đang ở vị trí cân bằng ta tác dụng vào nó một lực F có độ
lớn không đổi theo phương trục lò xo. Tốc độ lớn nhất vật đạt được bằng

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap