Đề thi chính thức môn Vật lý Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 mã đề 536  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chính thức môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2016 mã đề 536 có 5 trang, thi chiều ngày 2/7/2016. Mời các bạn tham khảo!

Đề thi chính thức môn Vật lý Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 mã đề 536

Câu 1: Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là
A. 20 rad/s.
B. 10 rad/s.
C. 5 rad/s.
D. 15 rad/s.

Câu 2: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u=2cos(40πt-2πx)(mm). Biên độ của sóng này là
A. 2 mm.
B. 4 mm.
C. π mm.
D. 40π mm.

Câu 3: Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức e=2202cos(100πt+0, 25π) (V). Giá trị cực đại của suất điện động này là
A. 2202V.
B. 1102V.
C. 110 V.
D. 220 V.

Câu 4: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.
B. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.
C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.
D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.

Câu 5: Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là
A. λ=2πfc
B. λ=fc.
C. λ=cf
D. λ=c2πf

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap