Đề minh họa môn lý - kỳ thi THPT quốc gia 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề minh họa môn lý - kỳ thi THPT quốc gia 2017 có 40 thi trong 50 phút. Kiến thức được đề cập tới như: Một con lắc lò xo, một chất điểm dao động điệu hòa, độ lệch pha của hai dao động... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo miễn phí nhé.

Đề minh họa môn lý - kỳ thi THPT quốc gia 2017

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là
m k m k
A 2πmk.
2πkm.
C  mk
D km

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hò a với phương trình x = Acos(ωt+φ) trong đó A, ω là các hằng số dương. Pha của dao động ở thời điểm t là
A. (ωt+φ).
B. ω.
C. φ.
D. ωt.

Câu 3: Hai dao động có phương trình lần lượt là : x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng
A. 0,25π.
B. 1,25π.
C. 0,50π.
D. 0,75π.

Câu 4: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40πt − πx (mm). Biên độ của sóng này là
A. 2 mm.
B. 4 mm.
C. π mm.
D. 40π mm.

Câu 5: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.
B. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.
C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí .
D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap