Kiến thức và bài tập trắc nghiệm về các chuyên đề dao động cơ học môn vật lý lớp 11.   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu gồm kiến thức cơ bản, các dạng bài tập trắc nghiệm cơ bản có lời giải chi tiết và bài tập trắc nghiệm vận dụng có đáp án. Các chuyên đề gồm: Dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn, tổng hợp dao động, dao động tự do - dao động tắt dần - dao động cưỡng bức - cộng hưởng dao động. Tài liệu có 65 trang, mời các bạn tài về tham khảo.
Bài 1: chọn câu trả lời đúng
Dao động điều hòa là:
A. Những chuyển động có trạng thái chuyển động được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Những chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
C. Một dao động được mô tả bằng một định luật dạng sin (hay cosin) đối với thời gian.
D. Một giao động có biên độ phụ thuộc vào tần số riêng của hệ dao động.
Bài 2: Chọn phương án đúng
Phương trình của một vật dao động điều hòa có dạng:

Dao động đã có:
A. Chu kì dao động là 2 s, biên độ 6 cm và pha ban đầu π/6
B. Chu kì dao động là 2 s, biên độ 6 cm và pha ban đầu -5π/6
C. Chu kì dao động là 0,5s, biên độ - 6 cm và pha ban đầu π/6
D. Chu kì dao động là 2 s, biên độ - 6 cm và pha ban đầu π/6

Bài 3: Chọn phương án đúng

Một chất điểm có khối lượng m = 100g dao động điều hòa theo phương trình:
x = 5cos 10 πt  (cm)

Thời điểm chất điểm qua điểm M1 có li độ x1 = - 2,5 cm lần thứ nhất là:
A. s/60
B. s/15
C. s/6
D. 11s/60

Bài 4: Chọn phương án đúng

Một chất điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng MN dài 20 cm. Biết vận tốc của nó khi qua trung điểm của MN là 9,42 m/s. Chọn t = 0 là lúc vật qua vị cân bằng theo chiều âm quĩ đạo. Phương trình dao động điều hòa là:

A. x = 10cos30πt(cm)
B.
x = 10cos(3πt+π) (cm)
C. x=10cos(30πt+π) (cm)
D. x=10cos(30πt+π/2) (cm)

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng

Một chất điểm có khối lương m=100g dao động điều hòa với phương trình: 
x=4cos10πt (cm)

Lực gây nên chuyển động của chất điểm ở thời điểm là:

A. 0,2 N
B. 0,22N
C. 22N

D. 2002N

 

                                                                                                 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap