Chuyên đề Hạt Nhân Nguyên Tử của thầy Đỗ Ngọc Hà  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu chuyên đề Hạt Nhân Nguyên Tử của thầy Đỗ Ngọc Hà gồm có nội dung lí thuyết. Phần 1: Cấu tạo hạt nhân có 14 bài tập, Phần 2: Thuyết tương đối có 15 bài tập, Phần 3: Năng lượng liên kết hạt nhân có 20 bài tập, Phần 4: Phản ứng hạt nhân có 85 bài tập, Phần 5: Định luật phóng xạ - chất phóng xạ có 53 bài tập. Tất cả bài tập có đáp án. Các bạn xem trực tuyến 2 trang, hãy tải về miễn phí để xem tài liệu đầy đủ.

Câu 1: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi
A. prôtôn, nơtron và êlectron.
B. nơtron và êlectron.

C. prôtôn, nơtron.
D. prôtôn và êlectron.

Câu 2: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ
A. các prôtôn.
B. các nơtrôn.
C. các nuclôn.
D. các electrôn.

Câu 3: Kí hiệu của hạt nhân nguyên tử X có 3 proton và 4 notron là
A. X34.
B. X37.
C. X47.
D. X73.

Câu 4 (CĐ-2007): Hạt nhân Triti T có
A. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.
B. 3 nơtrôn (nơtron) và 1 prôtôn.

C. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn (nơtron).
D. 3 prôtôn và 1 nơtrôn (nơtron).

Câu 5 (CĐ-2013): Hạt nhân Cl có
A. 17 nơtron
B. 35 nơtron
C. 35 nuclôn
D. 18 prôtôn

Câu 6 (QG-2015): Hạt nhân C và hạt nhân N có cùng
A. điện tích.
B. số nuclôn.
C. số prôtôn.
D. số nơtron.


Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap