Chuyên đề dao động cơ hay môn Vật lý 12 dành cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Chuyên đề dao động cơ hay môn Vật lý 12 dành cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là tài liệu gồm lí thuyết và bài tập trắc nghiệm về dao động cơ. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 263 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Chuyên đề dao động cơ hay môn Vật lý 12
dành cho học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

I. Dao động điều hòa
1. Dao động điều hòa 
+ Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (háy sin) của thừi gian.
+ Phương trình dao động: x=Acos(ωt+φ).
+ Điểm P Dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn có đường kính là đoạn thẳng đó.
2. Các đại lượng đặc trưng của Dao động điều hòa: Trong phương trình dao động: x=Acos(ωt+φ) thif: 

Các đại lượng đặc trưng Ý nghĩa Đợn vị
A biên độ dao động: xmax=A>0 m, cm, mm
ωt+φ Pha của dao động tại thời gian t (s) Rad hay độ
φ pha ban đầu của dao động rad
ω tần số góc của dao động điều hòa rad/s
T Chu kỳ T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện một dao động toàn phần: T=2πω=tN s(giây)
f Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện trong một giây., f=1T Hz(Héc) hay 1/s
Liên hệ giữa ω, T và f ω=2πT2πf  

Biên độ A Và pha ban đầu φ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầulàm cho hệ dao động.
Tần số góc ω (chu kỳ T, Tần số f) chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động

Đại lượng Biểu thức So sánh, liên hệ
Ly độ x=Acos(ωt+φ): là nghiệm của phương trình: x'' +ω2x=0 là phương trìn động lực học của dao động điều hòa. xmax=A Li độ ủa vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng trễ pha hơn π2 so với li độ
Vận tốc V=x'=-ωAsin(ωt+φ)
v=ωAcos(ωt+φ+π2)
Vị trí biên (x=±A),v=0
Vị trí cân bằng (x=0),|v|=vmax=ωA
- Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn π2 so với li độ. 
- Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn tăng dần, khi vật từ vị trí cân bằng về biên thì vận tốc có độ lớn giảm dần
Gia tốc a=v'=x''=-ω2Acos(ωt+φ)
a=-ω2x
Véc tơ gia tốc của vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
- ở biên (x=±A), gia tốc có độ lớn cực đại:
amax=ω2A
- Ở vị trí cân bằng (x=0), gia tốc bằng 0
-Gia tốc của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ x (sớm pha π2 so với vận tốc v)
Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên, vecto A ngược chiều với vecto v.
Khi vật đi từ vị trí biến đến vị trí cân bằng, vec tơ a cùng chiều với vecto v
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap