Lượng tử  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)


Câu 1 :

Trong các nguồn sáng sau đây, nguồn nào cho quang phổ vạch hấp thụ?

 

A.

Hợp kim đồng nóng sáng trong lò luyện kim.

B.

Mặt trời.

 

C.

Ngọn lửa đèn cồn có vài hạt muối rắc vào bấc.

D.

Đèn ống huỳnh quang

 

Câu 2 :

Phương trình nào sau đây sai so với phương trình Anhstanh:

 

A.

 hf=hcλ0+eUh2

B.

 hf=A+mvαmax22

C.

 hcλ=hcλ0+eUh

D.

 hcλ=hcλ0+mvαmax22

Câu 3 :

Chiếu bức xạ có  vào tấm kim loại làm ca tốt của tế bào quang điện thì các e bay ra có động năng ban đầu từ 0 đến 5,38.10-20J. Công thoát của kim loại là

 

A.

3.10-20J

B.

4,55.10-19J

C.

3,55.10-19J

D.

4.10-20J

Câu 4 :

Tìm kết luận sai về thuyết lượng tử anh sáng.

 

A.

Ta có cảm giác chùm là liên tục vì số lượng các phôtôn là rất lớn.

B.

Mỗi phần đó mang một năng lượng hoàn toàn xác định gọi là lượng tử năng lượng.

 

C.

Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn sáng.

D.

Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục, mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.

 

Câu 5 :

Chiếu một bức xạ vào catốt của một tế bào quang điện, dòng quang điện bằng không khi UAK = 0. Nhận định nào sau đây là đúng về bước sóng ánh sáng kích thích và giới hạn quang điện.

 

A.

 λλ0

B.

 λλ0

C.

 λ=λ0

D.

 λ<λ0

Câu 6 :

Một ống Rơnghen phát ra bứt xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5. Cho điện tích electron

e = 1,6.1019C; hằng số plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc của ánh sáng trong chân không c =

3.108m/s. Tính hiệu điện thế giữa anốt và catốt.

 

A.

2500V

B.

2484V

C.

1600V

D.

3750V

Câu 7 :

Một ống Rơn ghen có UAK= 10kv với dòng điện trong ống là I = 1mA. Coi rằng chỉ có 1% số e đập vào đối catốt tạo ra tia X.  Tính công suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất

 

A.

0,9W

B.

0,1W

C.

9,9W

D.

1W

Câu 8 :

Công thức đúng về mối liên hệ giữa độ lớn hiệu điện thế hãm (Uh), độ lớn điện tích electron (e), khối lượng electron là (m) và vận tốc ban đầu cực đại của electron (vomax):

 

A.

 2e.Uh=m.v0max2

B.

 m.Uh=2e.v0max2

C.

 m.Uh=e.v0max2

D.

  e.Uh=m.v0max2

Câu 9 :

Chọn câu đúng Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện lo, công thoát A, hằng số plăng h

và vận tốc ánh sáng c là:

 

A.

λo.A = h.c

B.

 λo=A/hc

C.

 λo=hA/c

D.

 λo=c/hA

Câu 10 :

Tìm phát biểu đúng về thí nghiệm Hertz:

 

A.

Thí nghiệm của Hertz chỉ có thể giải thích bằng thuyết lượng tử ánh sáng.

B.

Chiếu ánh sáng thích hợp có bước sóng đủ lớn vào bề mặt của tấm kim loại thì làm cho các electron ở bề mặt kim loại đó bật ra.

 

C.

Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào tấm kẽm tích điện dương, thì hai lá điện nghiệm vẫn cụp lại.

D.

Hiện tượng trong thí nghiệm Hertz gọi là hiện tượng bức xạ nhiệt electron.

 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap