Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn vật lý lớp 12 về dao động cơ  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn vật lý lớp 12 về dao động cơ. Mời các bạn tải về tham khảo.

Bài 1: Cho một hệ dao động. Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k=30(N/m). Vật  M=200(g) có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật m=100(g) bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0=3(m/s). Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hoà. Xác định vận tốc của hệ ngay sau va chạm. Viết phương trình dao động của hệ. Chọn trục toạ độ Ox trùng với phương dao động, gốc toạ độ O là vị trí cân bằng, chiều dương của trục cùng chiều với chiều của v0. Gốc thời gian là lúc va chạm.
Bài 2: Một con lắc lò xo, gồm lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ cứng k=50(N/m), vật M phẳng nằm ngang với biên độ A0. Giả sử M đang dao động thì có một vật m có khối lượng 50kg bắn vào M theo phương ngang với vận tốc v0=2√2 (m/s), giả thiết là va chạm không đàn hồi và xẩy ra tại thời điểm lò xo có độ dài lớn nhất. Sau va chạm hai vật gắn chặt vào nhau và cùng dao động điều hoà.
1) Tính động năng và thế năng của hệ dao động tại thời điểm ngay sau va chạm.
2) Tính cơ năng dao động của hệ sau va chạm, từ đó suy ra biên độ dao động của hệ.
Bài 3: Một con lắc lò xo, gồm lò xo, có độ cứng k=50(N/m) và vật nặng M=500(g) dao động điều hoà với biên độ A0 dọc theo trục Ox trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang dao động thì một vật m=500/2 (g) bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc vo=21(m/s). Giả thiết va chạm là hoàn toàn đàn hồi và xẩy ra vào thời điểm lò xo có chiều dài nhỏ nhất. Sau khi va chạm vật M dao động điều hoà làm cho lò xo có chiều dài cực đại và cực tiểu lần lượt là 100(cm) lmin=80cm và . Cho g=10(m/s2).

1) Tìm vận tốc của các vật ngay sau va chạm.

2) Xác định biên độ dao động trước va chạm.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap