Đề thi thử THPT mức độ trung bình số 05 của thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật lí  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử mức độ trung bình số 05 của thầy Đỗ Ngọc Hà biên soạn, dành cho các bạn đặt mục tiêu dành 8,5 đến 9 điểm trong kì thi THPT Quốc gia. Đề gồm 6 trang, các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu, hãy tải về để xem đầy đủ. Bấm vào liên kết "Hướng dẫn giải" để xem đáp án,đáp án cũng nên tải về để tham khảo đầy đủ......

Câu 1: Đặt điện áp u = 100 2 cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện gấp 1,2 lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch vẫn có giá trị hiệu dụng không đổi và bằng 0,5 A. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là
A. 80 Ω.
B. 120 Ω.
C. 160 Ω.
D. 180 Ω.

Câu 2: Một vật dao động với chu kỳ T biên độ 10 cm. Tại thời điểm t = t1 vật có li độ x1 = 5 cm và tốc độ v1 đến thời điểm t2 = t1 + 0,25T vật có tốc độ 5 3 cm/s. Giá trị v1 là
A. 10 cm/s.
B. 10 3 cm/s.
C. 15 cm/s.
D. 15π cm/s.

Câu 3: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa lần lượt trên hai trục tọa độ Ox và Oy hợp với nhau một góc xOy^=60o. Phương trình dao động của hai chất điểm là x=4cos( ωt- π/6), y=7cos( ωt+ π/2)  Tại thời điểm mà chất điểm M cách O một đoạn 4 cm thì hai chất điểm cách nhau là
A. 5 cm.
B. 9 cm.
C. 6,5 cm.
D. 11 cm.

Câu 4: Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u =Acos(2πft-2πx/λ) cm. Tốc độ dao động cực đại của các phần tử môi trường lớn gấp 4 lần tốc độ truyền sóng khi
A. 8λ = π.A.
B. 2λ = π.A.
C. 6λ = π.A.
D. 4λ = π.A.

Câu 5: Một cuộn dây có 1000 vòng quay với tốc độ 3000 vòng/phút trong từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với trục quay của cuộn dây. Ở thời điểm mà từ thông xuyên qua một vòng dây có độ lớn 43.10-4 Wb thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây có độ lớn là 30π V. Giá trị hiệu dụng của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là μ
A. E = 60π2 V.
B. E = 30π2 V.
C. E = 120π V.
D. E = 60π V.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap