Đề thi HSG Lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2011 môn Vật lý  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi HSG môn Vật lý Lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2011 có thời gian làm bài 180 phút. Trong đề có 8 câu kèm theo hướng dẫn giải. Kiến thức của đề gồm chuyển động cơ, con lắc đơn, sóng cơ, Điện xoay chiều... Các bạn và các em học sinh tham khảo đề thi miễn phí.

Câu 1. (2,5 điểm)
Một ròng rọc kép gồm hai hình trụ đặc đồng chất đặt đồng tâm. Hình trụ R lớn có khối lượng M = 200g, bán kính R = 10cm, hình trụ nhỏ có khối lượng r m = 100g, bán kính r = 5cm. Trên rãnh của từng hình trụ có quấn một sợi dây nhẹ không dãn, đầu tự do mỗi dây mang vật khối lượng lần lượt là m = 250g 1 và m = 200g (hình vẽ). Ban đầu hệ đứng yên, thả cho hệ chuyển động. Tính gia tốc của từng vật và lực căng của mỗi dây treo.

Câu 2. (2,5 điểm)
Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 1kg, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m. Đặt giá B nằm ngang đỡ vật m để lò xo có chiều dài tự nhiên. Cho giá B chuyển động đi xuống với gia tốc a = 2m/s không vận tốc ban đầu.
a. Tính thời gian từ khi giá B bắt đầu chuyển động cho đến khi vật rời giá B.
b. Chọn trục tọa độ có phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật, gốc thời gian là lúc vật rời giá B. Viết phương trình dao động điều hòa của vật.

Câu 3. (3 điểm)
Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S, S cách nhau 8cm dao động cùng pha với tần số f = 20Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách S S lần lượt những khoảng d = 25cm, d = 20,5cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác.
a. Tính t ốc độ truy ền sóng trên m ặt nước.
b. N là một điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng S S dao động ngược pha với hai nguồn. Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ N đến đoạn thẳng nối S S
c. Điểm C cách S khoảng L thỏa mãn CS vuông góc với S S . Tính giá trị cực đại của L để điểm C dao động với biên độ cực đại.

Câu 4. (3 điểm)
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và một bột ụ điện gồm tụ điện có điện dung C không đổi mắc song song với tụ xoay C. T ụ xoay C có điện dung biến thiên từ C = 10pF đến C = 250pF khi góc xoay biến thiên từ 0 đến 120. Mạch thu được sóng điện từ có bước sóng nằm trong dải từ λ = 10m đến λ = 30m. Cho biết điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay.
a. Tính độ tự cảm L của cuộn dây và điện dung C của tụ.
b. Để thu được sóng điện từ có bước sóng λ = 20m thì góc xoay của bản tụ bằng bao nhiêu?

Câu 5. (3 điểm)
Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây V D có độ tự cảm L mắc nối ti ếp với điện tr ở D R M C
thuần R và tụ điện có điện dung C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB có biểu thức u = U cos100 πt (V) không đổi. Các vôn kế nhiệt V; V có điện trở rất l ớn chỉ lần lượt là U = 120V; U =80 3 V. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch MB lệch pha so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch NB góc π/6 và lệch pha so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AN góc π/2. Ampe kế nhiệt có điện trở không đáng kể chỉ 3A.
a. Xác định các giá trị của R; L và C.
b. Tính U và viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap