118 Câu trắc nghiệm về Dao động điều hòa  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

118 Câu trắc nghiệm về Dao động điều hòa có kiến thức như: Một con lắc lò xo, Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa, Chu kỳ dao động của con lắc ... các bạn xem trực tuyến 2 trong tổng số 16 trang của tài liệu , tải đầy đủ về tham khảo nhé.

118 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Các đại lượng dao động điều hòa
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ (TS ĐH - 2007)
A. tăng 4 lần
B. giảm 2 lần
C. tăng 2 lần
D. giảm 4
lần

Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Asin(ωt +φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là(TNPT -2007)
A. vmax=A2ω
B. vmax=2Aω
C. vmax=Aω2
D. vmax=Aω

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc là(TNPT - 2007)
m k 1 m
A. T=2πmk
B. T=2πkm
C. T=12πmk
D. T=12πkm

Câu 4: Chọn phát biểu sai:
A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động được lập đi lập
lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều
lần quanh một vị trí cân bằng.
C. Pha ban đầu φ là đại lượng xác định vị trí của vật ở thời điểm t = 0.
D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của chuyển động tròn đều xuống
một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt +φ). Gọi v và a
lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là : (TSĐH 2009)
A. v2ω4+a2ω2=A2
B. v2ω2+a2ω2=A2
C. v2ω4+a2ω4=A2
D. ω2v2+a2ω4=A2

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap