118 câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý về dao động điều hòa  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 118 câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý về dao động điều hòa. Một số lý thuyết như: Một con lắc lò xo, Biểu thức li độ, Bài toán về con lắc lò xo... Mời các bạn tải tài liệu về nhé.
 

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa. Nếu đăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ
A. tăng 4 lần.
B. giảm 2 lần
C. tăng 2 lần
D. giảm 4 lần 

 
Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x sin(ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là
 
A. vmax = A2ω
B. vmax = 2Aω
C. vmax = A ω2
. D. vmax = A ω
 
Câu 3: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc daođộng điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc là(TNPT-2007)
A. T=2πmk
B. T=2πkm
C. T=12πmk
D. T=12πkm

 
Câu 4: Chọn phát biểu sai:
A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động được lập đi lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
C. Pha ban đầu φ là đại lượng xác định vị trí của vật ở thời điểm t = 0.
D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của chuyển động tròn đều
xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap