10 đề Vật lí hay ôn thi THPT Quốc gia năm 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu 10 đề Vật lí hay ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 là tài liệu giúp ích cho học sinh chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia. Tài liệu gồm 10 đề thi mỗi đề thi có 50 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án để học sinh lựa chọn. các bạn và học sinh tải tài liệu về tham khảo miễn phí.

Câu 1: Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u(A) = u(B) = 2cos20πt(mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động. 

Câu 2: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x =10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy π =10. Cơ năng của con lắc.

Câu 3: Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó

Câu 4: Khi một hạt nhân U bị phân hạch thì toả ra năng lượng 200 MeV. Cho số A-vô-ga-đrô N = 6,02.10^23 mol . Nếu 1 g U bị phân hạch hoàn toàn thì năng lượng toả ra xấp xỉ.

Câu 5: Đặt điện áp u = U cos(100πt − ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = I cos(100πt + ) (A). Hệ số công suất của đoạn mạch.

Câu 6: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng.

Câu 7: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x = A cosωt và x = A cos(ωt + phi). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này.

Câu 8: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1 =10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = U cosωt thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở.

Câu 9: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm ban đầu có N hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t.

Câu 10: Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap