10 đề thi cơ bản môn vật lí dành cho các bạn ôn thi THPT quốc gia 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

10 đề thi cơ bản môn vật lí dành cho các bạn ôn thi THPT quốc gia 2017 là tài liệu có 10 đề thi mỗi đề thi có 50 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = 4cos100πt (cm) và x2 = 3cos(100 πt + π/2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là
A. 1cm
B. 5cm
C. 3,5cm
D. 7cm

Câu 2. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và hòn bi m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì là
A. 12πmk
B. 2πmk
C. 2πkm
D. 12πkm

Câu 3. Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là
A. vmax = Aω
B. vmax = Aω2
C. vmax = 2Aω
D. vmax = A2ω

Câu 4. Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động của con lắc đơn tỉ lệ thuận với
A. căn bậc hai chiều dài con lắc
B. chiều dài con lắc
C. căn bậc hai gia tốc trọng trường
D. gia tốc trọng trường

Câu 5. Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 100 m/s và có bước sóng 2,5 m. Tần số của sóng đó là
A. 440Hz
B. 27,5Hz
C. 40Hz
D. 220Hz

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap