Tổng hợp bài tập tự luận môn vật lý lớp 11 - Điện học phần 2  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp bài tập tự luận môn vật lý lớp 11, Điện học điện tử học phần 2 là tài liệu gồm có 76 bài tập tự luận của các phần như: Các dạng của định luật ôm, dòng điện trong các môi trường, từ trường, từ trường của dòng điện - tương tác điện từ, cảm ứng điện từ. Các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 16 trang của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

76. Hãy xác định suất điện động và điện trở trong của một acquy biết rằng nếu nó phát dòng điện I1 = 4A thì côn suất mạch ngoài là P1 = 120W và khi nó phát dòng điện I2=3A thì công suấ mạch ngoài là P2= 94,5W.

77. Cho mạch điện trong đó: E = 15,6V, r = 0,4 Ω, R1 = R2 =R3 = 3Ω, R4= 6Ω
a) tìm UMN
b) Nối MN bằng dây dẫn có điện trở không đáng kể. Tìm chiều và cường độ dòng điện qua MN

78. Cho mạch điện gồm có nguồn có suất điện động E, điện trở trong r, mạch ngoài là R.
a) Tìm giá trị của R sao cho công suất tiêu thụ trên R đạt trị cực đại; công suất cực đại đó là bao nhiêu? Hiệu suất của mạch điện khi đó là bao nhiêu?
b) Chúng tò rằng với hai giá trị R1 và R2 của biến trở mà công suất tiêu thụ như nhau tji2 ta sẽ có hệ thức R1.R2= r2

79. Cho mạch điện như hình [ 6.79], trong đó: E1 = 12V, r1= 1Ω, E2 =6V, r2= 1Ω; R1 = 5Ω, R2 = R3=8Ω, R4 = 16Ω. Tìm:
a) Cường độ dòng điện qua các điện trở
b) Các hiệu điện thế UMC và UMD.

80. Bộ nguồn gồm 20 pin giống nhau, mỗi pin có e = 1,8V, r0 = 0,5Ω mắc thành hai dãy song song, mỗi dãy có 10 pin mắc nối tiếp; dèn Đ có gjhi chữ ( 6V- 3W). R1 và R2 là cá biến trở có giá trị ban đầu R1 = 18Ωvà R2 = 10Ω
a) Tìm cường độ dòng điện qua mỗi nhánh
b) Tăng R2 hoặc R1, ,độ sáng đèn Đ thay đổi như thế nào?
c) Cho R1 =18Ω. Tìm R2 để đèn Đ sáng đúng định mức
d) Cho R2 = 10 Ω. Tìm R1 để đèn Đ sáng đúng định mức

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap