Tổng hợp bài tập tự luận môn vật lý lớp 11 - Điện học phần 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp bài tập tự luận môn vật lý lớp 11, Điện học điện tử học phần 1 là tài liệu gồm có 75 bài tập tự luận của các phần như: điện tích - định luật Cu-lông, điện trường, công của lực điện - hiệu điện thế, tụ điện, các định luật cơ bản của dòng điện không đổi. Cấc bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 12 trang của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

1. Hai điện tích q1 = 8.10^-8 C và q2 = -8.10^-8 C đặt tại A, B trong không khí với AB =6cm. Xác định lực tác dụng lên điện tích q3 = 6.10^-7 C đặt tại M trong những trường hợp:
a) MA = 4cm; MB = 2cm.
b) MA = 4cm; MB = 10cm.
c) MA = MB = 8cm. Đáp án:

2. Ba điện tích điểm q1 = q2 = q3 = 5.10^-7 C được đặt tại ba đỉnh của tam giác đều ABC cạnh a = 10cm.
a. Xác định lực tác dụng lên điện tích đặt tại một trong ba đỉnh.
b. Phải đặt một điện tích điểm q0 ở đâu và có giá trị bằng bao nhiêu để cho hệ các điện tích có cân bằng?

3. Hai sợi dây cùng độ dài l được treo vào điểm O; đầu dưới các sợi dây đều có mang quả cầu nhỏ khối lượng m và cùng mang điện tích q. Xác định khoảng cách r giữa hai quả cầu khi hệ có cân bằng, sợi dây được coi như là khá dài.

4. Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mang các điện tích q1, q2 khi đặt trong không khí cách nhau đoạn r =20cm hút nhau với lực F =3,6.10^-4 N. Cho hai quả cầu này tiếp xúc với nhau rồi lại đưa về khoảng cách cũ, chúng đẩy nhau bằng lực F’ = 2,025.10^-4 N. Tính q1, q2 ; cho biết rằng hai quả cầu kim loại giống nhau được đặt tiếp xúc với nhau, khi đã cân bằng điện sẽ có điện tích bằng nhau.

5. Hai điện tích điểm khi đặt trong không khí cách nhau đoạn r =40cm tương tác với nhau với lực Culông có độ lớn bằng F. Khi nhúng hai điện tích này vào chất điện môi lỏng - khoảng cách giữa chúng vẫn là r - thì lực tương tác giảm đi 4 lần. Hỏi khi đặt trong điện môi, khoảng cách giữa hai điện tích phải là bao nhiêu để cho lực tương tác vẫn giống như khi đặt trong không khí?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap