Nội dung lý thuyết và 10 bài tập hệ thấu kính ôn luyện về Hệ thấu kính  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Nội dung lý thuyết và 10 bài tập hệ thấu kính ôn luyện về Hệ thấu kính là tài liệu ôn luyên kiến thức về thấu kính và luyên tập với 10 bài tập tự luận giúp học sinh luyện tập tốt về hệ thấu kính. Tài liệu gồm 13 trang.

Bài 1: Cho hệ 2 thấu kính L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 20 cm và -10 cm, L1 bên trái L2 và trục chính trùng nhau. Vật sáng cao 3 cm vuông góc với trục chính, bên trái L1 cách L1 30 cm. Tính khoảng cách giữa hai thấu kính để:
a. Ảnh tạo bởi hệ là ảnh thật
b. Ảnh tạo bởi hệ cùng chiều với vật và coa 2 cm
c. Ảnh tạo bởi hệ có chiều cao không đổi khi di chuyển vật dọc theo trục chính
ĐS: a. 50 cm < a < 60 cm
b. l = 80 cm
c. l = 10 cm
Bài 2: Một thấu kính mỏng phẳng - lồi O1 tiêu cự f1 = 60 cm ghép sát thấu kính mỏng phẳng - lồi O2 tiêu cự f2 = 30 cm. Mặt phẳng của hai thấu kính sát nhau. Thấu kính O1 có đường kính rìa gấp đôi O2. Điểm sáng S trên trục chính trước O1
a. chứng tỏ qua hệ ta thu được hai ảnh của S
b. Tìm điều kiện về vị trí của S để hai ảnh đều là thật, đều là ảo?
c. Hai kính vẫn được ghép sát nhưng quang tâm lệch nhau 0,6 cm. Điểm sáng S trên trục chính của thấu kính O1 cách O1 90 cm. Xác định vị trí của hai ảnh của S cho bởi hệ này.
ĐS: b. d < 20 cm
c. S1 trên trục chính của O1 cách O1 180 cm, S2 cách O2 25,7 cm, cách trục chính của O2 0,086 cm
Bài 3: (Đề tuyển sinh đại học dược Hà Nội, Đề thi HSG tỉnh Trà Vinh năm 2010 - 2011) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12 cm có quang tâm O. Một điểm sáng S đặt trên trục chính của thấu kính. Gọi d là khoảng cách OS, d’ là khoảng cách OS’ từ thấu kính đến ảnh S’ của nguồn S.
1. Lấy chiều truyền ánh sáng là chiều dương. Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của d’ vào d. Giải thích và xét cho cả vật ảo.
2. Nếu đặt S trước thấu kính cách thấu kính 15 cm thì ảnh S’ cách thấu kính bao nhiêu? Nếu đặt thêm một gương phẳng ở phía sau thấu kính, vuông góc với trục chính của thấu kính cách thấu kính 40 cm và có mặt phản xạ quay về phía thấu kính thì ảnh cuối cùng của S sẽ như thế nào?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap