Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Vật lý lớp 11 năm 2016 - Đề thi chính thức  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Vật lý lớp 11 năm 2016 - Đề thi chính thức có 5 câu hỏi. đề thi giúp các em thi tốt kỳ thi học sinh giỏi. Mời các em tải đề thi về miễn phí nhé.

Câu 1 (4 điểm)
Một hình vuông ABCD có cạnh a2, tâm ở O. Tại mỗi đỉnh của hình vuông đặt cố định một điện tích +q trong không khí. Bỏ qua tác dụng của trọng lực và lực cản.
a. Xác định điện thế do các điện tích gây ra tại tâm của hình vuông.
b. Khi đặt tại O điện tích thử khối lượng m, mang điện tích Q = +q, hãy xác định chu kì dao động nhỏ của Q trong mặt phẳng ABCD.
c. Người ta lần lượt thả từng điện tích q theo thứ tự từ A, B, C, D sao cho điện tích tiếp theo được thả ra khi điện tích trước nó đã đi ra rất xa hệ. Hãy xác định tỉ số vận tốc của các điện tích ở A và B khi đã ra rất xa hệ.
Ghi chú: Được phép sử dụng gần đúng bậc hai  với x nhỏ.

Câu 2 (5 điểm)
Một hình trụ tròn đặc dài l, bán kính R (R<< l), làm bằng vật liệu có điện trở suất phụ thuộc vào khoảng cách r tới trục theo công thức 
Đặt vào hai đầu hình trụ một hiệu điện thế không đổi U.
a. Tìm cường độ dòng điện chạy qua hình trụ.
b. Tìm cảm ứng từ tại điểm M cách trục hình trụ một đoạn x.
c. Ngắt hình trụ khỏi nguồn, sau đó đặt vào trong một từ trường đồng nhất có hướng dọc theo trục của hình trụ và biến đổi theo quy luật B = k.t (k là hệ số dương, t là thời gian) (hình vẽ 1). Xác định cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong hình trụ.

Câu 3 (4 điểm)
Một vật phẳng, nhỏ AB đặt trước một màn M. Giữa vật với màn có một thấu kính hội tụ quang tâm O, tiêu cự f và một thấu kính phân kì L, tiêu cự 10 cm. Giữ vật và màn cố định rồi dịch chuyển hai thấu kính, người ta tìm được một vị trí của O có tính chất đặc biệt là: dù đặt L ở trước hay ở sau O và cách O cùng một khoảng l=30cm thì ảnh của AB vẫn rõ nét trên màn. Khi L ở trước O (giữa AB và O) thì ảnh có độ cao h =1,2 cm và khi L ở sau O thì ảnh có độ cao h = 4,8 cm. Hãy tính:
a) Tiêu cự của thấu kính hội tụ.
b) Khoảng cách từ O đến vật và màn.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap