Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Vật lý lớp 11 năm 2016 - Đề Đề xuất của trường THPT chuyên Thái Bình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Vật lý lớp 11 năm 2016 - Đề Đề xuất của trường THPT chuyên Thái Bình. Đề thi có 5 câu, kiến thức gồm: Tĩnh điện, Dao động điện, Sợi quang học, Dao động cơ học, Phương án thực hành. Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Bài 1: (4 điểm) Tĩnh điện
Một lưỡng cực có mômen P, có tâm O, được đặt dọc theo trục x’Ox lưỡng cực nằm trong một điện trường đều E0 hướng theo trục x’Ox.
a, Tìm biểu thức cho điện thế V của hệ gồm lưỡng cực và điện trường, tại một điểm M có toạ độ cực r và , ở đủ xa lưỡng cực,. Người ta giả thiết điện thế của điện trường đều bằng không tại điểm O.
b. Xác định mặt đẳng thế V = 0.
c, Chứng minh rằng cường độ điện trường trên mặt đẳng thế V = 0 có giá trị

Bài 2: (5 điểm) Dao động điện
Cho một mạch điện, nguồn E tạo thành một hiệu điện thế không đổi U0 giữa hai điểm N và Q. khi các tụ điện có điện dung C1 = 2C và C2 = C mắc nối tiếp đã được tích điện thì người ta đóng khoá K để đưa vào mạch rẽ giữa N và P, mạch này có chứa mộ cuộn cảm với độ tự cảm L và một đIốt lý tưởng D( khi dòng điện chạy theo chiều từ N đến P thì điện trở của mạch rẽ chưa D bằng không)
a. Tính cường độ cực đại của dòng điện qua cuộn cảm.
b. khi dòng điện qua cuộn cảm không còn nũă thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện C2 có điện dung C là bao nhiêu?
c. Sau khi đóng K bao lâu thì dòng điện qua cuộn cảm bằng không ? Viết phương trình cho sự phụ thuộc vào thời gian của hiệu điện thế giữa hai điểm N và P và của cường độ dòng điện I qua cuộn cảm. Vẽ các đường biểu diễn sự phụ thuộc ấy.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap