Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Vật lý lớp 11 năm 2016 - Đề Đề xuất của trường THPT chuyên Hạ Long  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Vật lý lớp 11 năm 2016 - Đề Đề xuất của trường THPT chuyên Hạ Long có thời gian làm bài 180 phút, 5 câu hỏi. Vấn đề gồm: Dòng điện, Quang hình... Đề thi có 2 trang, mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Câu 1: (Tĩnh điện: 5,0 điểm) Một tụ điện gồm hai tấm kim loại phẳng mỏng hình tròn bán kính R đặt song song với nhau, khoảng cách giữa hai tấm là d ( d<<R ). Tấm kim loại phía trên được nối với nguồn điện có suất điện động V, tấm kim loại phía dưới được nối đất. ở tấm kim loại phía dưới người ta đặt một đĩa kim loại phẳng hình tròn bán kính r ( r<<d, R) đồng trục và có khối lượng m, bề dày của đĩa là t ( t <<r ). Khoảng không gian giữa hai tấm kim loại là chân không có hằng số điện là ε0 . Bỏ qua mọi hiệu ứng bờ.
1. Xác định lực tương tác giữa hai bản tụ khi chưa đặt đĩa kim loại.
2. Khi đặt đĩa kim loại vào tấm dưới (đặt đồng trục), trên đĩa xuất hiện một điện tích q liên hệ với suất điện động V theo hệ thức q =χV. Xác định χ theo r, d, ε0.
3. Cần tăng suất điện động V đến giá trị Vth (theo m, g, d, χ) bằng bao nhiêu để đĩa kim loại bị nâng lên khỏi tấm kim loại phía dưới. Lấy gia tốc trọng trường là g, có phương, chiều như hình vẽ.

Câu 2: (4 điểm) Trong mạch điện, khóa K lúc đầu mở (mạch hở), các tụ điện có cùng điện dung C và chưa tích điện, các nguồn điện không có điện trở trong. Tại thời điểm nào đó, khóa K được đóng vào chốt 1. Sau khi cân bằng điện, khóa K được chuyển sang chốt 2, Sau khi cân bằng điện, khóa K lại được chuyển về chốt 1... Quá trình cứ như thế được lặp lại. Gọi Q1 và Q2 lần lượt là nhiệt lượng tỏa ra trên R1 và R2 sau rất nhiều lần chuyển khóa K giữa hai chốt. Tính tỉ số Q1. Q2.

Câu 3: (Quang hình: 3 điểm) Một chỏm cầu bằng thạch anh bị nhúng một phần vào chất lỏng có chiết suất n0. Mặt phẳng bán cầu song song và cách mặt thoáng chất lỏng đoạn x, độ dày của chỏm cầu là H đủ nhỏ. Một chùm sáng song song được chiều thẳng đứng vào chỏm cầu. Khi đó tại các độ sâu l và L (L > l) trong chất lỏng quan sát được 2 ảnh rõ nét có độ sáng như nhau. Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng của thạch anh và chất lỏng, sự phản xạ ánh sáng tại các mặt phân cách. Hãy xác định: bán kính R của chỏm cầu, chiết suất n của thạch anh và x theo H, L, l, n, n0.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap