100 bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 về điện tích điện trường có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 100 bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 về điện tích điện trường có đáp án. Tài liệu có khoảng 10 bài tập tự luận kèm theo hướng dẫn - đáp số, 90 bài tập trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải. Tào liệu có 35 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

1. Một quả cầu khối lượng 10g, được treo vào một sợi chỉ cách điện. Quả cầu mang điện tích q1= 0,1 µC. Đưa quả cầu thứ 2 mang điện tích q2 lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí lúc đầu, dây treo hợp với đường thẳng đứng một góc α =300. Khi đó 2 quả cầu nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang và cách nhau 3 cm. Tìm độ lớn của q2 và lực căng của dây treo? g=10m/s2 
2. Hai điện tích điểm q1=-9.10-5C và q2=4.10-5C nằm cố định tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong chân không.
   1) Tính cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB cách A 20 cm
   2) Tìm vị trí tại đó CĐĐT bằng không. Hỏi phải đặt một điện tích q0 ở đâu để nó nằm cân bằng?
3. Một e di chuyển một đoạn 0,6 cm từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công 9,6.10-18J
   1) Tính công mà lực điện sinh ra khi e di chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương và chiều nói trên?
   2) Tính vận tốc của e khi nó tới P. Biết vận tốc của e tại M bằng không.
4. Bắn một e với vận tốc ban đầu v0 vào điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song,nằm ngang theo phương vuông góc với đường sức của điện trường. Electrôn bay vào khoảng chính giữa 2 bản. Hiệu điện thế giữa 2 bản là U
   1) Biết e bay ra khỏi điện trường tại điểm nằm sát mép một bản. Viết biểu thức tính công của lực điện trong sự dịch chuyển cuả e trong điện trường
   2) Viết công thức tính động năng của e khi bắt đầu ra khỏi điện trường
5. Một hạt mang điện tích q=+1,6.10-19C ; khối lượng m=1,67.10-27kg chuyển động trong một điện trường. Lúc hạt ở điểm A nó có vận tốc là 2,5.104 m/s. Khi bay đến B thì nó dừng lại. Biết điện thế tại B là 503,3 V. Tính điện thế tại A

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap