Tuyển tập Bài tập tự luận và trắc nghiệm theo chương dành cho các bạn ôn thi học kỳ II môn vật lí 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập Bài tập tự luận và trắc nghiệm theo chương dành cho các bạn ôn thi học kỳ II môn vật lí 10 là tài liệu làm bài tập theo chương. Các chương gồm: định luật bảo toàn, chất khi, cơ sở nhiệt động lực học...

Chương IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về động lượng của vật m chuyển động với vận tốc ?
A. Động lượng là đại lượng véctơ.
B. Động lượng có hướng của vận tốc.
C. Độ lớn động lượng là tích mv.
D. Động lượng là đại lượng vô hướng.

Câu 3: Điều nào sau đây là đúng khi nói về hệ cô lập?
A. Hệ cô lập là hệ nhiều vật không chịu tác dụng của ngoại lực, nếu có thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau.
B. Hệ cô lập là hệ nhiều vật luôn chịu tác dụng của ngoại lực.
C. Hệ gồm hai vật trở lên đều được xem là hệ cô lập.
D. Hệ cô lập là hệ nhiều vật chịu tác dụng của ngoại lực mà hình chiếu của nó xuống một phương nào đó bằng không.

Câu 4: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của động lượng trong hệ SI?
A. kg.m.s
B. kg.m/s
C. kg/m.s D. kg.m/s2.

Câu 5: Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.
A. 5 kg.m/s.
B. 10 kg.m/s.
C. 7,5 kg.m/s.
D. 0,5 kg.m/s.

Câu 6: Một hs đá một quả bóng khối lượng m = 400g với một lực trung bình là 60N trong khoảng thời gian 0,1s. Tìm vận tốc bay của quả bóng sau khi quả bóng rời chân?
A. 5m/s.
B. 10 m/s.
C. 15m/s.
D. 20m/s.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap