500 Bài tập hay Môn Vật lý lớp 10 - Chương 4  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu bài tập là phần 4 của tuyển tập 500 bài tập vật lí lớp 10. Chương 4 là bài tập về Cơ học về chất lỏng và chất khí. Bao gồm có 16 bài tập, mời các bạn tải về tham khảo.

Bài 392. Háy tính áp suất tuyệt đối p ở độ sâu 800m dưới mực nước biển. Cho khối lượng riêng của nước biển là 1,0.10 kg/m và áp suất khí quyển là p = 1,01.10 N/m . Lấy g = 10m/s

Bài 393. Một thùng chứa có nắp đậy cao 1m chứa đầy nước, trên nắp cắm thông một ống nhỏ hình trụ cao 6m. Lấy g = 10m/s . So sánh lực nén lên một điểm A ở thành của thùng tonô cách đáy 20cm trong hai trường hợp:
a) Ống hình trụ không có nước.
b) Ống hình trụ chứa đầy nước.

Bài 394. Tính áp lực tác dụng lên mặt kính cửa sổ nhỏ của một tàu ngầm ở độ sâu l00m. Biết rằng cửa sổ hình tròn bán kính 15cm, khối lượng riêng của nước biển là 10 kg/m và áp suất khí quyển Pa = 1,01.10 N/m . Lấy g = 10m/s .

Bài 395. Trong thí nghiêm các bán cầu Magdebourg, bán kính mỗi bán cầu là 18cm. Tính lực tác dụng lên mỗi bán cầu để chúng có thể rời khỏi nhau.
Biết áp suất khí quyển bằng 10 Pa, cho rằng áp suất bên trong các bán cầu bằng 0.

Bài 396. Một cái cốc hình trụ, chứa một lượng nước và lượng thủy ngân cùng khối lượng. Độ cao tổng cộng của chất lỏng trong cốc là H = 124cm. Tính áp suất của các chất lỏng lên đáy cốc, biết khối lượng riêng của nước là: D1 = 1g/cm và của thủy ngân là D2 = 3,6 g/cm .

Bài 397. Trong một bình thông nhau có hai nhánh giống nhau chứa thủy ngân. Người ta đổ vào nhánh A một cột nước cao h1 = 0,6m, vào nhánh B một dầu cao h2 = 0,3m. Tìm độ cao chênh lệch mức thủy ngân ở hai nhánh A và B. Cho trọng lượng riêng của nước, của dầu và của thủy ngân lần lượt là: d1= l0000N/m ; d2= 8000N/m ; d3= l36000N/m .

Bài 398. Một máy nâng thủy lực của trạm sửa chữa ôtô dùng không khí nén lên một pittông có bán kính 4cm. Áp suất được truyền sang một pittông khác có bán kính 16cm. Hỏi khi nén phải tạo ra mội lực ít nhất là bao nhiêu để nâng một ôtô có trọng lượng 13000N. Áp suất khí nén khi đó bằng bao
nhiêu? Bài 399. Tác dụng một lực f = 500N lên pitông nhỏ của một máy ép dùng nước. Diện tích của pittông nhỏ là 3cm , diện tích pittông lớn là 150cm. Tính áp suất tác dụng lên pittông nhỏ và lực tác dụng lên pittông lớn.

Bài 400. Trong một máy ép dùng chất lỏng, mỗi lần pittông nhỏ đi xuống một đoạn h = 0,25m thì pittông lớn dưới nâng lên một đoạn H = 0.01m. Tính lực nén lên pittông lớn nếu pittông nhỏ chịu một lực f = 450N

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap