500 Bài tập hay Môn Vật lý lớp 10 - Chương 3  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu bài tập là phần 3 của tuyển tập 500 bài tập vật lí lớp 10. Chương 3 là bài tập về Các định luật bảo toàn động lượng. Bao gồm có 77 bài tập, mời các bạn tải về tham khảo.

Bài 301. Hai vật có khối lượng m1 = 1,5kg và m2 = 4kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3m/s và v2 = 2m/s. Tìm tổng động lượng ( phương, chiều, độ lớn) của hệ trong các trường hợp:
a) và cùng hướng.
b) và cùng phương, ngược chiều.
c) vuông góc với .

Bài 302. Tìm tổng động lượng (hướng và độ lớn) của hệ hai vật có khối lượng bằng nhau m = m = 1kg chuyển động với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v =1m/s theo hai hướng hợp nhau một góc 60 .

Bài 304. Dựa vào các định luật Niutơn,chứng minh rằng đối với hệ kính gồm ba vật độ biến thiên động lượng bằng 0.

Bài 305.Một quả cầu rắn có khối lượng m = 0,15kg chuyển động với vận tốc v’ = 6m/s .Hỏi độ biến thiên động lượng của quả cầu sau va chạm là bao nhiêu?Tính xung lực(hướng và độ lớn) của vách tác dụng lên quả cầu nếu thời gian va chạm la 0,03s.

Bài 306. Quả bóng có khối lượng m = 450kg chuyển động với vận tốc 16m/s đến đập vào tường rồi bật trở lại cùng với vận tốc v, hướng vận tốc của bóng trước và sau va chạm tuân theo qui luật phản xạ gương. Tính độ lớn động lượng của bóng trước, sau va chạm và độ biến thiên động lượng của bóng nếu bóng đến đập vào tường dưới góc tới bằng:
a) α = 0.
b) α = 60 Suy ra luật trung bình do tường tác dụng lên bóng nếu thời gian va chạm là Δt = 0,035s.

Bài 307. Xác định độ biến thiên động lượng của một vật có khối lượng 3kg sau những khoảng thời gian 3s, 5s. Biết rằng vật chuyển động trên đường thẳng và có phương trình chuyển động là x = 2t2 – 4t +3.

Bài 308. Vật có khối lượng m = 2kg chuyển động tròn đều với vận tốc bằng 10m/s. Tính độ biến thiên động lượng của vật sau thời gian:
a) ¼ chu kỳ.
b) ½ chu kỳ.
c) 1 chu kỳ.

Bài 309. Một xe tải có khối lượng 4 tấn chạy với vận tốc 36 km/h. Nếu xe dừng lại 5s sau khi đạp phanh thì lực hãm phải bằng bao nhiêu. (Hướng dẫn: dùng định lý về biến thiên động lượng.)

Bài 310. Bắn một hòn bi thép với vận tốc v vào một hòn bi ve đang nằm yên. Sau khi va chạm, hai hòn bi cùng chuyển động về phía trước, nhưng bi ve có vận tốc gấp 3 lần bi thép. Tìm vận tốc của mỗi bi sau va chạm. Biết khối lượng bi thép bằng 3 lần khối lượng bi ve.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap