500 Bài tập hay Môn Vật lý lớp 10 - Chương 1   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu bài tập là phần 1 của tuyển tập 500 bài tập vật lí lớp 10. Chương 1 là bài tập về Động học chất điểm. Bao gồm có 135 bài tập, mời các bạn tải về tham khảo.

Bài 1. Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ. Nó đến B sau 2 giờ chuyển động và sau 3 giờ nữa nó đến C. Xác định những thời điểm mà xe ở A, B và C trong những điều kiện sau:
a) Chọn gốc thời gian là lúc 0.
b) Chọn gốc thời gian là lúc 6.

Bài 2. Một chất điểm chuyển động từ A đến B trên một đường thẳng. Biết AB = 6cm. Phải chọn trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng AB có gốc O ở đâu
để:
a) Tọa độ điểm A là x =1,5m. Khi đó tọa độ của điểm B là bao nhiêu?
b) Tọa độ điểm B là x = 0. Khi đó tọa độ của điểm A là bao nhiêu?

Bài 3. Lúc 8h một học sinh bắt đầu thi chạy 100m. Để đo thời gian chạy của học sinh này, người ta dùng hai loại đồng hồ khác nhau là đồng hồ bấm giây và đồng hồ đeo tay thông thường. Nếu coi cả hai đồng hồ đều chính xác thì đại lượng nào sau đây là giống nhau với số chỉ của hai đồng hồ? Tại sao?
a) Thời điểm học sinh bắt đầu chạy.
b) Thời điểm học sinh đến vạch đích.
c) Thời gian học sinh chạy hết quãng đường 100m.

Bài 4. Hãy cho biết các tọa độ điểm M chính giữa của một bức tường hình chữ nhật ABCD (hình 6). Cạnh AB=5m; cạnh AD =3m. Xét các trường hợp
a) Lấy trục Ox dọc theo AB, trục Oy dọc theo AD.
b) Lấy trục Ox dọc theo DC, trục Oy dọc theo DA.

Bài 5. Bảng dưới đây là bảng giờ tàu Thống nhất. Hà Nội: 23 giờ 00 phút Đà Nẵng: 12 giờ 37 phút
Vinh: 3 giờ 57 phút Diêu Trì: 16 giờ 03 phút
Đồng Hới: 7 giờ 35 phút Nha Trang: 21 giờ 40 phút
Huế: 10 giờ 13 phút Sài Gòn: 5 giờ 00 phút
Căn cứ vào bảng giờ tàu, hãy cho biết những thông tin nào sau đây là đúng? Sai?
a) Nếu lấy mốc là thời điểm tàu xuất phát từ ga Hà Nội thì thời điểm tàu đến Huế là 11giờ 13 phút.
b) Thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Vinh là 3 giờ 57 phút.
c) Nếu chọn gốc thời gian là lúc tàu đến Huế thì thời điểm tàu đến Đà Nẵng là 12 giờ 37 phút.

Bài 6. Một otô chuyển động với vận tốc 72km/h và một xe đạp chuyển động với vận tốc 4m/s theo hai đường vuông góc nhau.
a) Hãy vẽ trên cùng một hình những vectơ vận tốc của hai xe.
b) So sánh quãng đường mà các xe đi được trong cùng một khoảng thời gian.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap