Đề khảo sát chất lượng vật lý lớp 10 Trường THPT Kim Sơn A  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề khảo sát chất lượng vật lý lớp 10 Trường THPT Kim Sơn A có 40 câu trắc nghiệm

Câu 1: Loại sai số nào cho biết mức độ chính xác của phép đo

A. sai số ngẫu nhiên
B. sai số tỉ đối
C. sai số tuyệt đối         
D. sai số hệ thống

Câu 2: Một vật khối lượng 2 kg chuyển động tròn đều với vận tốc dài 18 km/h. Biết bán kính quỹ đạo của chuyển động là 10 m. Lực hướng tâm tác dụng lên vật nhận giá trị nào sau đây?

A. 64,8 N
B. 48,6 N
C. 10 N                         
D. 5 N

Câu 3: Một chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình x = 2 + 3t + t2 (với x:m; t:s). Vận tốc ban đầu và gia tốc của vật là

A. 2m/s; 1m/s2
B. 2m/s; 2m/s2
C. 3m/s; 2m/s2               
D. 3m/s; 1m/s2

Câu 4: Một vật nhỏ rơi tự do từ độ cao h, sau 3,5s thì vật chạm đất, lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất ?

A. 17,5m/s
B. 35m/s                        
C. 30,65m/s
D. 61,25m/s

Câu 5: Chuyển động có đồ thị tọa độ - thời gian như hình vẽ sau là chuyển động:

A. Thẳng chậm dần đều
B. Thẳng nhanh dần đều
C. Thẳng biến đổi đều
D. Thẳng đều

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap