Violympic lớp 2 đến vòng 25  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2 : Vòng 1

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ .....

 

1,

Đi

......ềnsốthíchhợpvàochỗtrống:68-17=

2,

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số...........

3,

Số bé nhấ t có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 2 ...........

4,

Điền số thích hợp vào chỗ trống: ......

- 36 = 63

5, Nhà bác An nuôi tấ t cả 32 con gà và 45 con vịt .Vậy cả gà và vịt là bao nhiêu nhiêu con?......

 

 

 

 

6,

Một cửa hàng buổ i sáng bán được 20 chiếc quạt,buổi chiều bán được 15 chiếc quạt .Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc quạt?.......

 

7,

Có tấ t cả

........

chữ số có hai chữ số mà tổ ng hai chữ số c ủa mỗi số đó bằng 8.

8, Người ta bỏ vào trong hộp 25 viên bi màu đỏ và 21 viên bi màu xanh.Hỏi cả hai màu

 

xanh và đỏ trong hộp có tấ t cả bao nhiêu viên bi ?..........

 

9,

Hãy cho biết có tấ t cả bao nhiêu số t ự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68 ?.........

10, Hãy cho biết từ số 35 đến 68 có tất cả bao nhiêu số t ự nhiên?............

 

Bài 3:Điền vào chỗ .....

 

 

 

 

 

 

 

1,  Sắp xếp các số sau theo thứ t ự tăng dần:14,6,2.17..........................................

số có 1 chữ số

2,

60 - .......

= 30

3,

Có ..........

4,  Số lớn nhất có 1 chữ số...........

5,  Số lớn nhất có 2 chữ số............

6,

58 - ........

= 36 + 10.

7,

49 - ........

= 24.

               

8, Một cử a hàng có 86 quyển vở.Bán 20 quyển .Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở

9,

1dm = ........

cm.

 

10,  ...... + 41 = 56 + 23.

 

11,

4 dm + 20 cm = ........

dm.

12,  ........ cm + 1dm = ........

40 cm

13,  89 – 31 = .........

 

 

 

14,  Trong phép tính 16 + 3 = 19 chọn câu trả l ời sai.

 

 

a,19 gọi là Tổng

 

c,Biểu thức gọi là phép cộng

 

 

b,16 gọi là Tổng

 

d, 16 và 3 được gọi là số hạng.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap