Bài tập toán lớp 4 theo tuần  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Bài tập toán lớp 4 theo tuần. Bài tập được xếp theo tuần, có tổng 35 tuần. Các vấn đề như: điền dấu thích hợp, bài toán về nhà máy, từ chữ viết ra số... Mời các em tải về

Tuần 1

Bài 1: Điền dấu ( < ; > ; = ) thích hợp vào chỗ chấm

23476.......32467

34890 .........34890

5688..........45388

12083 ..........1208

9087............8907

93021...........9999

Bài 2: Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau. 

Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là :

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là : A. 99 999 B. 98756 C. 98765 D. 99 995 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap